Navn (Eier)
(må fylles ut)
Adresse
(må fylles ut)
Kommune
(må fylles ut)
Verdal
Levanger
Leksvik
Mosvik
Inderøy
Frosta
Stjørdal
Selbu
Malvik
Meråker
Gårdsnr. / Bruksnr.
Kontaktperson
(må fylles ut)
Telefonnummer (kl 8-15)
(må fylles ut - kun tall)
E-post
(kun e-post)
Endring/bestilling av abonnement
Grønndunk (restavfall) Minirest (70 liter) 140 l. dunk tømmes hver 8.uke)
Liten rest (140 liter)
Medium rest (240 liter)
Stor rest (360 liter)
Blådunk (papir og papp) 240 liter
360 liter
Brundunk (organisk avfall) 140 liter
Rabatter og ekstratjenester
Bestilling av Rabatter Veikantdunk (Dunken plasseres ved veikanten på tømmedag)
Varmkompostering av organisk avfall
Alternativ behandling av organisk avfall
Samarbeid 2-9 boenheter
Samarbeid 10-30 boenheter
Samarbeid <30 boenheter
Dersom du har krysset av for Samarbeid, vennligst definer hvilke boenheter som inngår i samarbeidet.
Bestilling av Ekstratjenester Ekstraservice (Henting av dunk 10-30 m. fra veien)
Kjøring privat vei
Ønsker du mer informasjon om rabatter og ekstratjenester?
Har du noe du vil fortelle oss?
Din e-postadresse (hvis du ønsker utfylt skjema tilsendt)
(kun e-post)