RSS Nyheter

 

Tømmeplan 2014

 

luft
07.05.13

Om ossINNHERRED RENOVASJON IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Leksvik. Hovedkontoret til Innherred Renovasjon IKS finner du på Ørin industriområde på Verdal.

Innherred Renovasjon IKS  er morselskapet i konsernet, og forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning. 


Innherred Renovasjon IKS har 2 heleide datterselskap.
Retura IR AS  leverer avfallsløsninger for næringslivet og har containerutleie
Bruktbo Renovasjonsservice AS driver med omsetning av brukte materialer og gjenstander.

Innherred Renovasjon er i tillegg medeier i flere andre selskaper knyttet til avfallshåndtering.

Vår visjon

Innherred Renovasjon - din miljøpartner!

   
Våre verdier  Åpen, effektiv og engasjert
   
Vår forretningside 

Gjennom samfunnsansvarlig forretningsdrift løser IR oppgaver for eierkommunene innen avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.Innherred Renovasjon IKS tar miljø og kvalitetsikring på alvor. Innherred Renovasjon er sertifisert etter ISO 14001 standarden.

Et ISO 14001-sertifikat viser at Innherred Renovasjon sitt miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den.

Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet du at du kan stole på at Innherred Renovasjon IKS aktivt reduserer bedriftens, produktenes
og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.Publikasjoner

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011.pdf

Årsmelding 2010.pdf

Årsmelding 2009.pdf

Årsmelding 2008.pdf

Årsmelding 2007.pdf

Årsmelding 2006.pdf

Jubileum 20 års renovasjonsrevolusjon.pdfTips en bekjent om denne nyheten
Send til e-post adresse:
Ditt navn:

> Abonner på nyheter fra Innherred Renovasjon: skjema

Seneste 5 nyheter
25.09.14  Nye åpningstider på gjenbrukstorg
19.09.14  Avfallsposer og -sekker i Hommelvik
18.06.14  Ikke kast gift på bålet
09.06.14  Gebyrøkning for hytterenovasjon
26.05.14  Ingen streik

> Nyhetsarkiv    
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS
Malvik_kommune Selbu_kommune Meråker_kommune Stjørdal_kommune Frosta_kommune Levanger_kommune Verdal_kommune Inderøy_kommune Mosvik_kommune Leksvik_kommune Til forsiden