RSS Nyheter

 

Tømmeplan 2014

 

luft
17.01.14

Priser

Priser for 2014

Gå direkte til     Renovasjonsgebyr
  Hytte- og fritidsrenovasjon
  Slamtømming
  GjenbrukstorgAlle priser er oppgitt inkludert moms                
 

Renovasjonsgebyr

 

Kommune

Minirest*
(70 liter)

Liten rest
(140 liter)

Medium rest
(240 liter)

Stor rest
(360 liter)

Nedgravde
containere**

Selbu

2 086,48 

3 034,88

3 793,59

5 121,35

3 878,27

Malvik

2 216,04

3 223,34

4 029,17

5 439,38

3 878,27

Meråker

1 948,14

2 833,65

3 542,06

4 781,79

3 878,27

Stjørdal

2 055,59

2 989,95

3 737,44

5 045,54

3 878,27

Frosta

2 156,69

3 137,01

3 921,26

5 293,71

3 878,27

Levanger

2 135,71

3 106,49

3 883,11

5 242,19

3 878,27

Verdal

2 155,48

3 135,24

3 919,05

5 290,72

3 878,27

Inderøy

2 192,70

3 189,39

3 986,73

5 382,09

3 878,27

Leksvik

2 244,79

3 265,15

4 081,43

5 509,93

3 878,27

Bunntømte containere i borettslag**: Pris regnes ut etter antall boenheter og tilgjengelig volum pr boenhet. Ulike containerstørrelser finnes. Les mer her

* Velger du Minirest, oppnås ikke andre prisavslag.
** For borettslag etter egen avtale. Les mer her

Se også rabatter og ekstratjenester

Gebyr for ikke utført kildesortering kr 625,00
Bytte av dunker/endring av abonnement       kr 437,50

 

Til toppen


Hytterenovasjon

Ordinært gebyr per abonnent per år

 

 

Hytte- og fritidsrenovasjon

Gebyr

Selbu

1 232,41

Malvik

1 132,03

Meråker

1 238,06

Stjørdal

905,12

Stjørdal (campingvogn m/spikertelt)

788,09

Frosta (hytter med oppsamlingsplass)

1 419,10

Frosta (hytter med eget abonnement)

1 782,25

Frosta (campingvogn m/spikertelt)

1 024,51

Levanger

1 098,40

Verdal

Ikke innført 

Inderøy

1 174,41

Inderøy (campingvogn m/spikertelt

788,09

Leksvik

1 075,75

Verdal kommune har per i dag ikke innført hytterenovasjon

 

Slamtømming

 Gjelder kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta

 

Slamtømming

Pris

Transport og behandling vanlig pr. m3

748,75

Transport og behandling tette tanker pr. m3

451,25

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

Gjenbrukstorg

Forbruksavfall fra husholdninger er betalt gjennom det ordinære renovasjonsgebyret, dette gjelder både husholdningsrenovasjon og hytterenovasjon. Hver husholdning kan levere inntil 500 kg (2 m3) restavfall (ikke gjenvinnbart) i året, samt ubegrenset antall kg gjenvinnbart avfall. Alt avfall skal sorteres av kunden og legges på anvist plass.

 
Avfall husholdninger må betale for å levere på gjenbrukstorget:

 

Pris

Bildekk med felg (pr stk)

115,00

Asbestholdige produkter/Eternitt pr. tonn*

Gratis

Hagejord for salg pr ½ m3**

150,00


*Ved levering er det krav til innpakking  i to lag plast, lagt på pall, maks 50cm høyde og teipet godt igjen. Asbestholdige produkter/eternitt som ikke er pakket inn etter kravene vil bli avvist. Har du mye eternitt er det fint om du tar kontakt med gjenbrukstorget før du leverer. De fleste torg har dessverre ikke utstyr til å løfte av pall fra henger. Det er mulighet for å levere asbestholdige produkter/eternitt på vårt mottak i Skjørdalen, Verdal. Der har de utstyr for å løfte av pall fra henger.

** Hagejord er kun tilgjengelig på Stjørdal, Levanger og Verdal gjenbrukstorg

Priser for næringsliv

 

Til toppen

 Tips en bekjent om denne nyheten
Send til e-post adresse:
Ditt navn:

> Abonner på nyheter fra Innherred Renovasjon: skjema

Seneste 5 nyheter
19.09.14  Avfallsposer og -sekker i Hommelvik
18.06.14  Ikke kast gift på bålet
09.06.14  Gebyrøkning for hytterenovasjon
26.05.14  Ingen streik
22.04.14  Lørdagsåpent på Meråker gjenbrukstorg

> Nyhetsarkiv    
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS
Malvik_kommune Selbu_kommune Meråker_kommune Stjørdal_kommune Frosta_kommune Levanger_kommune Verdal_kommune Inderøy_kommune Mosvik_kommune Leksvik_kommune Til forsiden