RSS Nyheter

 

Tømmeplan 2014

 

luft

Sorteringssystemet

 Å kildesortere betyr at vi sorterer avfallet vårt og samler de ulike avfallstypene hver for seg. Dette gjør at vi kan samle inn og sende disse avfallstypene til gjenvinning. Les mer om hva som skjer med avfallet her.

Grønndunken
I grønndunken kastes restavfall, det vil si avfall som ikke kan gjenvinnes. Fra februar 2012 skal også bleier i grønndunken. Dette avfallet sendes til forbrenning. 

Størrelsen på renovasjonsgebyret avhenger av størrelsen på grønndunken.  Jo mer restavfall din husholdning produserer, jo større renovasjonsgebyr. Årsaken er at restavfall til forbrenning er forurensende og kostbart. Blådunken
I den blå dunken kaster du vanlig papir, aviser og reklame, pappesker/emballasjepapp, drikkekartonger og pizzaesker. Papiret leveres til materialgjenvinning. 

Skyll, brett og stapp drikkekartonger til en kubbe, påfør navn og telefonnummer så deltar du i returkartonglotteriet!

 

 

 

  

Plast
All plastemballasje, som plastflasker, plastkanner, plastfolie, plastposer, plastbegre og plastbokser o.l. legges i plastsekken som hentes sammen med blådunken. NB! Kun plastemballasje, ikke plastleker, hagemøbler, vannslanger e.l.

Plasten sendes til materialgjenvinning og blir til nye plastprodukter.

 

 

 

 

 

Brundunken
Brundunken er for matavfall. Tørkepapir, servietter, brukte kaffefilter etc legges også her. Matavfall blir til biogass og gjødsel hos Ecopro. Fra februar 2012 skal bleier ikke i brundunken, men i grønndunken (restavfall).

Tips ved luktplager

- Vask dunken med jevne mellomrom
- Strø kalk på avfallet i dunken
- Legg ei avis i bunnen av brundunken
- Pakk lettbedervelig avfall i aviser eller matpapir
- Prøv med ei våt avis på toppen for å dempe lukt

Bruk grønne plastposer (fås gratis fra IR) til matavfallet. Kvister, greiner, jord, sand og stein skal IKKE i brundunken.
Husholdningsavfall som ikke hører hjemme i noen av dunkene ovenfor, finnes det returløsninger for på gjenbrukstorget.

 Se våre sorteringsguider for mer informasjon.

 

Nettstedet er utviklet av InBusiness AS
Malvik_kommune Selbu_kommune Meråker_kommune Stjørdal_kommune Frosta_kommune Levanger_kommune Verdal_kommune Inderøy_kommune Mosvik_kommune Leksvik_kommune Til forsiden