RSS Nyheter

 

Tømmeplan 2014

 

luft

Nyhetsarkiv


Endring i tømmeplan Stjørdal partallsuker
Tømmeplanen for Stjørdal, partallsuker 2013, hadde feil avfallstype i uke 52. Det riktige er MAT og REST + MINI, ikke papir/plast som sto på tidligere plan. I tillegg er innkjøring av 24.12 flyttet til 16.12. Abonnenter som har tirsdagstømming ordinært 24.12, får altså i stedet tømt 16.12. Ny tømmeplan ligger ute for nedlasting.
Les mer »

Tømmeplan 2014 - kommer snart!
Vi er i gang med produksjon av tømmeplan for 2014, den vil være klar i løpet av uke 50. Også i år er tømmeplanen tilgjengelig på "nætt, æpp eiller papp". Vi vil lansere en ny app som har mulighet for varsling av tømmedag, denne erstatter den gamle appen. Tømmeplanene legges ut for nedlasting her på nettsidene og kan også hentes ut på gjenbrukstorgene.
Les mer »

Avvikling av returpunkt
Containere for glass- og metallemballasje som står ved Skjækerfossen gamle S-lag i Verdal blir fjernet og returpunktet avvikles. Besøkende henvises til glass- og metallcontainerne ved Vuku gamle brannstasjon.
Les mer »

Flytting av glass- og metallcontainer i Meråker
Containere for glass- og metallemballasje som har stått ved Gudå gamle S-lag flyttes nå til returpunkt for hytterenovasjon i Fagerlia.
Les mer »

Nytt returpunkt på Moan, Levanger
Levanger har fått sitt første nedgravde returpunkt for glass- og metallemballasje. Nye nedgravde containere er å finne ved parkeringen til Coop Extra (bygg-inngangen). De tidligere brukte containerne for glass- og metallemballasje som står ved teknisk etat avd Moan vil bli fjernet innen kort tid nå som det nye punktet er i bruk.
Les mer »

Faktura sendt dobbelt
Ved en feil har en del av våre abonnenter i Stjørdal kommune mottatt to likelydende fakturaer for renovasjonsgebyr 2. halvår 2013. Har du fått dette, kan du bare kaste den ene fakturaen etter å ha sjekket at det står samme fakturanummer på begge. Vi beklager!
Les mer »

Mosvik gjenbrukstorg, Haugagruva – endring i tilbudet
Mosvik gjenbrukstorg vil fra 28. august 2013 endres til å bli et utvidet og ubemannet returpunkt. Åpningstidene vil være de samme som før: onsdag kl 12.00-19.00; men det vil ikke være betjening til stede. Det vil også bli noen endringer i hva slags avfall som kan leveres.
Les mer »

Hageavfall skal ikke i brundunken
Våre renovatører registrerer for tiden en god del plengress i brundunken. Vi vil gjerne minne om at hageavfall ikke skal i brundunken, men kan leveres gratis på våre gjenbrukstorg. I brundunken gjelder fortsatt prinsippet bare MAT i MAT.

Velkommen til gjenbrukstorget!
Les mer »

Ruteendringer i Stjørdal
For å optimalisere tids- og mannskapsbruken på våre renovasjonsbiler er de fleste renovasjonsrutene i Stjørdal kommune endret fra og med 10. juni 2013. Dette innebærer at mange abonnenter får nye tømmedager. Vi har sendt ut brev til alle abonnenter i Stjørdal, men vet at det er enkelte som ikke har fått dette brevet. Her er en oversikt over de nye rutene og hvilken tømmedag som gjelder.
Les mer »

Hytterenovasjon i Levanger
Grunnet forsøpling og behov for bedre avfallshåndtering, har vi fjernet returpunktene for hytterenovasjon i Kristivika og Skjervø-krysset på Ekne i Levanger. Abonnenter i området kan i stedet benytte seg av returpunktet ved Coop Marked Ekne.
Les mer »


« tilbake
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS
Malvik_kommune Selbu_kommune Meråker_kommune Stjørdal_kommune Frosta_kommune Levanger_kommune Verdal_kommune Inderøy_kommune Mosvik_kommune Leksvik_kommune Til forsiden